Strona internetowa cavaletto.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz użytkownika.
Niektóre pliki cookie takie jak pliki sesyjne są niezbędne do prawidłowego działania serwisu,
inne mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze w celach statystycznych.

Aby zaakceptować wyłącznie pliki cookie niezbędne do działania serwisu prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE.

Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIE.

Paulska Graszka

Graszka Paulska - mieszka i pra­cuje w Warszawie. Od 2010 roku należy do grupy „Visionary Art” zało­żo­nej przez Otto Rappa. Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wego sto­wa­rzy­sze­nia – Society of Art of Imagination w Londynie, któ­rego patro­nem hono­ro­wym jest znany sur­re­ali­sta austriacki prof. Ernst Fuchs. Jej prace były publi­ko­wane w kata­lo­gach Imaginaire V, Imaginaire VI, Visionary Art Yerbook 2010–2011. Prezentowała swoje prace na wysta­wach w Polsce, Austrii, Włoszech, USA, Meksyku, Rosji. Maluje głow­nie w tech­nice pasteli, spo­ra­dycz­nie oleju. „Malarstwo jest dla mnie wewnętrzną potrzebą emo­cjo­nal­nego i ducho­wego oczysz­cze­nia, jest to pewien rodzaj medy­ta­cji.”

Paulska Graszka
Udostępnij:
bez tytułu bez tytułu
bez tytułu
W: 90.00 cm S: 60.00 cm
Paulska Graszka
zapytaj o dostępność i cenę
Triptych - pastel Triptych - pastel
Triptych - pastel
W: 65.00 cm S: 50.00 cm
Paulska Graszka
zapytaj o dostępność i cenę
Metamorfoza Metamorfoza
Metamorfoza
W: 80.00 cm S: 67.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
bez tytułu bez tytułu
bez tytułu
W: 60.00 cm S: 30.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
bez tytułu bez tytułu
bez tytułu
W: 50.00 cm S: 50.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
bez tytułu bez tytułu
bez tytułu
W: 50.00 cm S: 45.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
Cykada Cykada
Cykada
W: 50.00 cm S: 40.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
Metamorfoza - awakening Metamorfoza - awakening
Metamorfoza - awakening
W: 89.00 cm S: 71.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
bez tytułu bez tytułu
bez tytułu
W: 70.00 cm S: 50.00 cm
Paulska Graszka
Już sprzedane
Copyright © 2024 MGN Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla MGN Group.