Strona internetowa cavaletto.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz użytkownika.
Niektóre pliki cookie takie jak pliki sesyjne są niezbędne do prawidłowego działania serwisu,
inne mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze w celach statystycznych.

Aby zaakceptować wyłącznie pliki cookie niezbędne do działania serwisu prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE.

Aby zaakceptować wszystkie pliki cookie prosimy kliknąć przycisk ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE PLIKI COOKIE.

Polityka prywatności


Polityka prywatności 

Korzystając z usług Art Gallery Cavaletto.pl powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w rozumieniu jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz jak je wykorzystujemy, wobec powyższego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy te dane, które Ty podajesz w ramach korzystania z naszych usług, są to przede wszystkim dane, które są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili, np. jest to adres e-mail jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych usługach, czyli min. te które pozostawiasz w plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w usługach udostępnianych Tobie przez nas w ramach hostingu, w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. Zakres danych przetwarzanych w różnych usługach może się różnić.

Kto jest administratorem danych ?

Administratorem Twoich danych jest MGN Group z siedzibą w Polkowicach, zwane w dalszej części Art Gallery Cavaletto.pl.

Inspektor ochrony danych.

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:

ido@cavaletto.pl

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych, i okres przez jaki będą przetwarzane.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu ( w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami tj. osoby nieposiadające profilu w serwisie przetwarzane są przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w  serwisie, w tym :
 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacją składanych prze Użytkownika zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie serwisu
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji  oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrot towaru)
 • Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit b/ RODO niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik
 1. pomiary statystyczne, marketing, w tym profilowanie i analizowanie danych w celach marketingowych, produktów i usług administratora.
 • Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. F RODO- uzasadniony interes administratora
 • Okres przetwarzania – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 1. marketing w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich
 • Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a dobrowolna zgoda
 • Okres przetwarzania – do czasu wycofania zgody.

 Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. Newsletter

Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na jego otrzymywanie 9 art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).

 Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprze kliknięcie „Wypisz się” bezpośrednio  z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, You Tube, Instagram, Twitter)dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Czy istnieje wymóg podania danych ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe ?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora min. Dostawcom usług IT itp. Powyższe podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na mocy obowiązujących przepisów, np. toczące się postępowanie karne czy cywilne.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem danych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 • zakończenia umowy
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych. 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do celów ich przetwarzania
 • dokładne i aktualne
 • nie przechowywane dłużej niż to niezbędne
 • bezpiecznie przechowywane nie transferowane do Państw poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

W celu lepszego zabezpieczenia konta użytkownika rekomenduje się:

 • stosowanie złożonego hasła zabezpieczający dostęp do konta uniemożliwiający w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.
 • zachowania loginu i hasła do konta klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.
 • wylogowanie się z serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się z serwisu. Wylogowanie z serwisu nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”.
 • korzystanie z programów antywirusowych.
 • korzystanie z serwisu wyłącznie za pośrednictwem tylko zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta.

 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, tzn. Że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie , w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania aby  jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku.

Dane kontaktowe

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres admin@cavaletto.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres ido@cavaletto.pl,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Copyright © 2023 MGN Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla MGN Group.